Automatiserade beräkningar vid reglering av personskador

Abacube erbjuder en digital tjänst för ersättningsberäkningar vid personskador och sjukdomsfall. Med kalkyler för sveda & värk, bestående men, inkomstbortfall och pensionsförluster effektiviserar Abacube regleringsprocessen.

Hur fungerar det?

Skapa ett ärende och fyll i den data som efterfrågas, exempelvis vårdtyp, datum för skada, invaliditetsgrad och födelsedatum,

Våra kalkyler räknar ut ersättningen den försäkrade har rätt till.
Uppdaterade tabeller

Vi uppdaterar och ser till att alla tabeller, räntor och beräkningar är aktuella för korrekta uträkningar.

Exakta beräkningar

Kalkylerna baseras på gällande skadeståndsrätt, ni kan  alltid vara trygga i att ersättningsbeloppet stämmer.

Rapporter

Ärenderapporter för att enkelt visualisera vad ersättningen består av, en tydlig och lättförståelig rapport till försäkrad reducerar onödig kommunikation om ersättningen.

Dröjsmålsränta

Alla kalkyler har integrerad dröjsmålsränta, allt ni behöver fylla i är förfallodatum och eventuella förskott för reduktion.

Användarvänligt

Med ett gränssnitt som ger skaderegleraren en enkel överblick över sina ärenden och minimalt med manuella moment.

Molnbaserat

Plattformen kan nås från hela världen, anpassat för den hybrida arbetsplatsen.

Kortare handläggningstid

Automatiserade beräkningar resulterar i snabbare utbetalningar, nöjdare kunder och lägre kostnader för dröjsmålsränta.

För vem?

Vårt verktyg är byggt för att skapa värde i hela kedjan.
Försäkrad

Får snabbare och rätt utbetalningar, tillsammans med en tydlig, lättförståelig sammanfattning av de olika ersättningsposterna som ger en tydlig bild av vad utbetalningen består av.

Skadereglerare

Slipper lägga tid på komplicerade uträkningar och kan istället fokusera på utredning och kundkontakt. Kalkyler, basbelopp och tabeller hålls uppdaterade av oss.

Försäkringsbolag

Snabbare ärendehantering, reducerad kostnad för dröjsmålsränta och nöjdare kunder, samtidigt som ni kan vara trygga i att utbetalningarna blir korrekta.

Vill ni automatisera era beräkningar?

Kontakta oss så visar vi hur.

Om oss

40 års erfarenhet.

Idén till Abacube är sprungen av personskadereglerare och innovationsexperter från branschen. Gemensamt har vi över 40 års erfarenhet av skadereglering, digitalisering och automatisering. Tillsammans bygger vi framtidens sätt att automatisera personskadereglering.

En del av
Hidden Dreams.

Vi är en del av Hidden Dreams, bolagsbyggarna som specialiserar sig på problemlösande techbolag.

Läs mer